Huisartspraktijk H.Gorter en M.Koelman
Oranjestraat 6 7681DM Vroomshoop
Tel: 0546-642257
Medische verklaringen en rijbewijskeuringen Volgens de "Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt. Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwenrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn. Bovenstaande is ook de reden waarom de meeste huisartsen géén rijbewijskeuringen uitvoeren bij eigen patiënten; dit ondanks het feit dat de gemeente hier geen bezwaar tegen heeft. Ook wij voeren géén rijbewijskeuringen uit bij onze eigen patiënten! Voor meer informatie klik hier
Openingstijden Maandag: 		8.00 u - 12.30 u en 13.30u - 17.00 u	 Dinsdag:		8.00 u - 12.30 u en 13.30u - 17.00 u Woensdag:		8.00 u - 13.00 u Donderdag:		8.00 u - 12.30 u en 13.30u - 17.00 u Vrijdag:		8.00 u - 12.30 u en 13.30u - 15.30 u Zaterdag:		Gesloten Zondag:		Gesloten  Contact  Tel: 	0546-642257   Powered by Bram Koelman Locatie
Medische verklaringen en rijbewijskeuringen Volgens de "Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens", uitgegeven door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), is de behandelend arts niet de aangewezen persoon om schriftelijk of mondeling verklaringen af te geven omtrent gezondheid, ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid, toewijzing van voorzieningen, reisannuleringen enz. van zijn/haar patiënt. Ook verklaringen omtrent spreekuurbezoek en informatie over persoonlijke eigenschappen of omstandigheden van de patiënt mogen in dit kader evenmin door de behandelend arts worden verstrekt. Voorzover de instelling, welke een verklaring nodig acht, geen genoegen kan nemen met een verklaring van de patiënt zelf, dient zij hiervoor, ter wille van de voor alle betrokkenen noodzakelijk geachte objectiviteit, een onafhankelijk arts aan te wijzen. De behandelend arts kent meestal de criteria niet welke moeten worden gehanteerd om tot een juiste afweging te komen, die nodig is om het doel waarvoor de geneeskundige verklaring wordt gevraagd, te kunnen beoordelen. Bovendien mag van de behandelend arts, die een bijzondere vertrouwensrelatie met zijn patiënt heeft, niet worden gevraagd dat hij van zijn oordeel in een geneeskundige verklaring blijk geeft, omdat het de vertrouwenrelatie zou kunnen schaden, indien het oordeel niet gunstig voor de aanspraken van de patiënt zou zijn. Bovenstaande is ook de reden waarom de meeste huisartsen géén rijbewijskeuringen uitvoeren bij eigen patiënten; dit ondanks het feit dat de gemeente hier geen bezwaar tegen heeft. Ook wij voeren géén rijbewijskeuringen uit bij onze eigen patiënten! Voor meer informatie klik hier
Contact  Tel: 	0546-642257   Powered by Bram Koelman Locatie
Huisartspraktijk H.Gorter en M.Koelman